Angst

Angst kan een verlammende werking hebben, angst kan ook tot allerlei lichamelijke problemen leiden: buikpijn, hyperventilatie, zweten, hoofdpijn, slecht slapen enz. Angst kennen we allemaal, het is een emotie die wordt veroorzaakt door een werkelijk beleefde of door een gevoelde bedreiging die in veel gevallen leidt tot vermijden, vluchten of ontwijken. Zo is faalangst een angst die kan ontstaan bij voortdurende tegenvallers en in je hoofd ontstaat een gedachte ‘Ik kan het toch niet.’ Angst kan worden beschouwd als een natuurlijk overlevingsmechanisme, als een reactie op een specifieke prikkel: we voelen ons bedreigd en we reageren door extra alert te zijn. Als angst echter teveel ons leven gaat beheersen, kunnen we ook verstarren, ‘verlamd worden door de angst’ en dan moet er ingegrepen worden. Schoolfobie, sociale angst en een dreigende depressie  als gevolg van angst kunnen goed behandeld worden: er zijn protocollen voor, maar er zal heel zorgvuldig steeds gekeken moeten worden naar de reacties van het kind en naar de problemen die de angst veroorzaken/ in stand houden.

Reacties gesloten