Leerproblemen

Voor diagnostiek van dyslexie worden in twee dagdelen relevante testen uitgevoerd. Afhankelijk van de testresultaten wordt een dyslexieverklaring afgegeven die recht geeft op dispensaties/ compensaties en mogelijke overige faciliteiten.  Als het gaat om een vermoeden van een leerstoornis in combinatie met andere problemen, is diagnostiek ook mogelijk.

Vooraf hebben we graag inzicht in de ontwikkeling van het lezen en spellen en zijn we benieuwd naar wat er al allemaal is geprobeerd om de problemen aan te pakken. Is er een handelingsplan, zijn er doelen gesteld, is het kind begeleid?

Reacties gesloten