Persoonlijkheid

Het persoonlijkheidsonderzoek wordt ook vaak sociaal-emotioneel onderzoek genoemd. U kunt hiertoe overgaan als u het gevoel heeft dat uw kind niet lekker in zijn vel zit. Of dat u vindt dat het gedrag van uw kind anders is dan het gedrag van andere kinderen. Soms hebt u misschien ook het gevoel niets te weten over de binnenwereld van uw kind, waardoor u uw eigen kind niet begrijpt. Samen bespreken we waar het accent moet komen te liggen. De volgende vragen kunnen dan bijvoorbeeld meegenomen worden: is mijn kind faalangstig?

  • Hoe is de zelfbeleving van mijn kind?
  • Hoe voelt hij / zij zich op school?
  • Wat speelt er allemaal in zijn/ haar koppie?

Reacties gesloten