Toestemming

Voor de behandeling / het onderzoek van kinderen tot 16 jaar is toestemming van beide gezaghebbende ouders vereist. Zonder toestemming van beiden kunnen wij niet starten. Beide gezaghebbende ouders hebben ook recht op informatie over de voortgang van de behandeling / het onderzoek.

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich zelf bij ons aanmelden. Tot 18 jaar moeten je ouders wel op de hoogte gesteld worden van je komst. Mocht er sprake zijn van ernstige problemen waarvan de psycholoog het verstandig vindt om je ouders op de hoogte te stellen dan zal dit altijd eerst met jou overlegd worden.

Reacties gesloten