Werkwijze

Algemeen

Na  uw aanmelding (telefonisch/ per mail of via het aanmeldformulier op de website)  sturen wij u een intakeformulier voor nadere informatie en vaak sturen wij ook andere vragenlijsten mee.  Daarna wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek (de intake). In dat gesprek proberen we samen preciezer vast te stellen wat uw vraag is, hoe een en ander is ontstaan en hoe wij u het beste kunnen helpen.  In sommige  situaties kan daarna direct met een behandeling gestart worden. Soms adviseren wij echter eerst nader onderzoek te laten doen om een beter beeld te krijgen van het functioneren van het kind, de jongere, en/of van het gezin;

U kunt zich op twee manieren bij ons aanmelden:

  • Voor vergoede zorg kunt u zich aanmelden met een verwijsbrief van de huisarts die vooraf moet bepalen of er een vermoeden is van een DSM-problematiek;
  • Voor onvergoede zorg kunt u zich direct zelf bij ons aanmelden

Specifiek

De behandelingen die wij uitvoeren zijn in principe evidence based en sluiten zoveel mogelijk aan bij de persoonlijke hulpvraag. In de eerste gesprekken gaat het om kennismaking en om afstemming. We stellen dan persoonlijke doelen op, waar in de loop van de behandeling aan gewerkt kan worden. Afhankelijk van hulpvraag en doelen maken wij gebruik van de volgende mogelijkheden:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Systeemtherapie

Beroepsgeheim

Wij hebben een beroepsgeheim. Dat betekent, dat vertrouwelijke informatie, voor zover van belang, alleen gerapporteerd mag worden aan derden (zoals de huisarts / de school) met toestemming van ouders/ verzorgers en/ of met de toestemming van het kind/ de jongere. Ook uw kind kan erop rekenen dat wat hij of zij vertelt vertrouwelijk wordt behandeld. De leeftijd , de wens  en de veiligheid van het kind spelen hierbij uiteraard ook een  rol.

Reacties gesloten